Kontakt

Dane teleadresowe

P.P.H.U Maximus                                                          502-470-817
Joanna Szydłowska                                                     504-228-013

Lasków 7                                                                     041-386-13-22

28-300 Jędrzejów

pphumaximus@gmail.com